E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fiskeskællignende overflade

Hvis der er fugt i råvaren, kan der vise sig en fiskeskællignende overflade. Her vil en fortørring/forvarmning af råvaren være tilstrækkeligt til at løse problemet.
Andre årsager kan være dårlig plastificering. Her er der usmeltede områder i dele af plasten. Problemet er især stort, hvis der blandes råvarer med forskelligt smelteindeks og dermed forskelligt varmebehov. Her er den umiddelbare løsning at hæve massetemperaturen en smule.
Det er især vigtigt, at plastificeringen foregår så tidligt omkring snekken, at den kan nå at foretage en effektiv blanding af disse materialer med forskellige varmebehov.
Den højere temperatur kan fx skabes ved mere friktionsvarme, til­ført varme, flere snekkeomdrejninger, lavere værktøjstemperatur, større modtryk, lavere temperatur i fødezonen og ændring af snekketemperaturen.
I tilfælde, hvor snekketemperaturen er meget høj, og man derved har ringe materialetransport, skal snekketemperaturen sænkes.
I tilfælde, hvor snekketemperaturen er meget lav, og derved forhindrer effektiv plastificering, skal snekketemperaturen hæves.