E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkeomdrejninger og periferihastighed

Ved hjælp af snekkens omdrejningshastighed kan man regulere materialetransporten.
Høje omdrejningstal giver imidlertid større friktionsvarme, så der er græn­ser for, hvor hurtigt en snekke må køre.
De fleste materialer tåler en periferihastighed på op til 0,5 m/sek.
Periferihastigheden beregnes ved udtrykket Vp

Beregning af periferihastigheden

Beregning af periferihastigheden

Hvis resultatet 0,67 m/sek. fremkommer ved beregning på en produktion, man er i gang med, er der risiko for, at materialet er nedbrudt. Ned-brydningen kan bestå i, at der udvikles uheldige bestanddele i plasten. Friktionsvarmen ved toppen af gængerne kan udvikle et eller flere af de stoffer, som kan fremkomme ved forbrænding med dårlig ilttilførsel. Hvad der kan udvikles, kan findes under de respektive plasttyper. Kendere af dette fænomen siger, at der er ”gas” i produktet.
Desuden medfører det helt klart almindelig kvalitetsforringelse af produktet. Forringelsen kan fx bestå i forringet slagsejhed, brudstyrke, strækevne, dimensionsstabilitet, varmebestandighed osv.
Har man mistanke om, at der sker forringelse af kvaliteten på grund af hastigheden, bør man spørge hos råvareleverandøren, hvad den maksimale periferihastighed er for denne råvaretype.

Eksempel på beregning af periferihastighed

D = 150 mm og n = 85 omdr./min

Vp =(3,14 × 150 × 85) / (60 × 1.000) =  0,67 m/sek.