E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opblæsningsforhold

Opblæsningsforholdet er et udtryk for, hvor stor boblediameteren er i forhold til dyseåbningens diameter.
Boblediameteren er svær at måle på et kørende anlæg, derfor må man beregne den. Følgende metode kan anvendes:

  1. Fladlagt bredde på folien ganges med 2 (= boblens omkreds).
  2. Resultatet divideres med pi (π) eller 3,14 (= boblens diameter).
  3. Boblens diameter divideres med dysens diameter (= opblæsningsforholdet).
Opblæsningsforhold

Opblæsningsforhold
MR = Maskinretning på folien • TR = Tværretning på folien

Eksempel på beregning af opblæsningsforhold

Fladlagt bredde = 450 mm
Boblens omkreds = 450 × 2 = 900 mm
Boblens diameter = 900/3,14 (π) = 286,6 mm
Dysens diameter = 75 mm
Opblæsningsforhold = 286,6/75 = 3,82 eller 3,82:1

Hvis der er krav om et opblæsningsforhold på 3:1 og en fladlagt bredde på 450 mm, må man beregne, hvilken dysediameter der skal anvendes:
Foliens omkreds = 2 × 450 mm = 900 mm
Foliens diameter = 900/3,14 (π) = 286,6 mm
Dysens diameter skal være 286,6/3 = ca. 95 mm

Primær- og sekundærkøling

Primær- og sekundærkøling
Nogle foliekøleanlæg er udstyret med to kølespalter omkring dysespalten: primær- og sekundærkøling. Primærkølingen skal være så kraftig, at folien næsten suges ud mod den omgivende kølering. Hvis primærkølingen er for svag, vil folien få en højere hals, inden den buler ud.

Folieekstrudering med udvendig og indvendig køling

Folieekstrudering med udvendig og indvendig køling
Folieekstrudering med udvendig og indvendig køling (Battenfeld) Bemærk det indvendige ”sugerør”, som fjerner den opvarmede køleluft fra toppen af boblen.