E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Nedtrækningsforhold

Nedtrækningsforholdet (draw-down) er et udtryk for forholdet mellem spalteåbningens lysning og den færdige folies godstykkelse.

Når den smeltede plastmasse presses ind gennem den første del af folie­værktøjet, forefindes materialets molekyler i en fuldstændigt uordnet tilstand (amorf).
Når materialemassen presses gennem spalteåbningen, begynder der på grund af den forholdsvis snævre plads en ensretning af molekylerne i ekstruderingsretningen (maskinretningen = MR).
Da spalteåbningen almindeligvis varierer fra ca. 0,5 mm til 2,5 mm, og de folier, der normalt fremstilles, i tykkelse kun er en brøkdel af spalte­åbningens lysning, sker der en strækning af molekylerne, hvor­ved disse forlænges/lægger sig i maskinretningen.
Jo større nedtrækningsforhold, des mere forlænges molekylerne i ma-skinretningen.
Hvis plastmassen vedblivende er varm, vil de i molekylerne indbygge-de spændinger delvis aftage.
De forlængelser og spændinger, man udsætter materialet for, indefryses ved køling.

Nedtrækningsforhold

Nedtrækningsforhold