E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkens kompressionsforhold

Som før nævnt, er der mere plads mellem gængerne i fødezonen end i pumpezonen. Det udtrykker man som snekkens kompressionsforhold.

Når snekken konstrueres, kan man lave mere plads i fødezonen ved at øge afstanden mellem gængerne, men på den viste model på forrige side er det gjort ved at skære mellemrummet mellem gængerne dybere. Dette er i øvrigt den mest anvendte metode.

Snekkens kompressionsforhold

Et udtryk for hvor megen plads der er mellem gængerne i føde­zonen, i forhold til hvor megen plads der er mellem gængerne i pumpezonen.

Kompressionen gør, at al luften mellem granulatkornene bliver pres­set bagud mod tragten, da luften har nemmere ved at undvige bagud, end materialet har.

Hvis der passerer luft med materialet ud gennem dysen, vil det medføre affald.

Både snekkelængde, stigning og kompressionsforhold må være afpasset efter det plastmateriale, man skal forarbejde.

Eksempel på regning af snekkens kompressionsforhold

Snekkediameter: D = 50 mm
Kernediameter: d1 = 30 mm
Kernediameter: d2 = 44 mm

D2 – d12 (50 × 50) – (30 × 30) 2.500 – 900 1.600

MANGLER

Dette betyder, at hvis snekken tager et ”rummål” materiale med ind, der svarer
til fx 2,83 cl (28,3 ml), vil denne mængde blive presset sammen til kun at fylde
1 cl (10 ml) i pumpezonen.