E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekken

Snekken er en meget vigtig del af ekstruderen og må behandles som den kostbare maskindel, den er.

Den ligner mest en lang skrue med et groft gevind. Snekken er normalt konstrueret til den bestemte plasttype, den skal forarbejde.

Snekken skal være så blank og glat som muligt. Såfremt materialet ”hænger” ved snekken, sker der ingen materialetransport.

Der må ikke være mærker efter slag eller anden ublid behandling. Den må aldrig lægges på et cementgulv eller et bord med jernplade, men skal, når den tages ud, anbringes på træbukke eller træklodser.

De snekketyper, der anvendes, er meget forskelligt udformet med hensyn til kompressionsforhold, zoneopdeling, gængestigning, gæn­ge­dybde og snekkekøling, af-hængigt af hvilken plasttype der anvendes.

Desuden er der udviklet mange specialsnekker fx flere typer af barrieresnekker, snekker med de­kompressionszone, samt snekker med meget forskelligt udformede miksezoner. Alle snekkerne er naturligvis udformet af en eller flere personer med erfaring for eller overbevisning om, at netop denne snekketype præcist opfylder kravet om effektiv plastifi­ce­ring af plasten eller af en bestemt plasttype.

Et lille udpluk af snekketyper og snekkekonstruktioner.