E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Notzone

Der kan i indløbszonen være monteret en bøsning med langsgående indføringsriller til at fremme granulattransporten. En sådan bøsning kan være forsynet med selvstændig temperaturregulering eller eventuelt være isoleret fra resten af cylinderen.

Notzonens placering i en ekstruder: Noterne medvirker til at forhindre plastmaterialet i at drejes med snekken rundt. Bemærk vandkølingen omkring notbøsningen.

I notekstruderen opbygges trykket i fødezonen ved hjælp af langsgående noter i cylinderen. Noterne forhindrer plastkornene i at drejes med snekken rundt. Derved tvinges plastgranulatet fremad, selv mod meget højt tryk.

Ved selve trykopbygningen, kompressionen, udvikles der så megen varme, at det er nødvendigt at køle området omkring noterne. Notzonelængden er normalt 3-5 D.

Snekken har ofte stort set samme profil i hele dens længde og er altså ikke bygget op på traditionel vis med føde-, kompressions- og pumpezone.
Dette system er dog ikke velegnet til de plasttyper, hvor der er fare for forbrænding.

Bemærk: Når man stopper en ekstruder med materiale i cylinderen, er der risiko for, at smel­tet materiale i notzonen vil størkne omkring cy-lin­deren. Sker det, skal der lukkes for kølevandet, og man må vente på, at varmen fra varme­zone 1 har bredt sig bag­ud og har blødgjort den størknede plast. Dette kan vare flere timer. Hvis man forsøger at starte før, kan der være risiko for, at snekken knækker.

Trykopbygningen i en notzoneekstruder og en traditionel ekstruder. Bemærk det høje tryk umiddelbart efter notzonen i not­zoneekstruderen. Bemærk, at trykket er størst omkring kompressionszonen i en traditionel ekstruder.
(BASF)

Forskellige udformninger af noterne: Noterne kan være langsgående i forhold til cylinderen eller snoede, tilsvarende riffelgangen i et skydevåben.