E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Styren-acrylnitril-copolymer

Styren-acrylnitril-copolymer (ofte kaldet polystyrenacryl-nitril) er en copolymer af styren og acrylnitril. SAN ud-mærker sig ved at have polystyrens klarhed, men større sejhed, og frem for alt ved, at det bevarer de me­kaniske egenskaber ved højere temperatur. Andre karakteristika er god hårdhed, stivhed og dimensionsstabilitet samt høj transparens. Desuden er kemikaliebestandigheden bedre end hos polystyren.

Styren-acrylnitril-copolymer

Styren-acrylnitril-copolymer

Egenskaber

SAN er lige så transparent som standardpolystyren. SAN kan optage større slagenergi og modstå påvirkning fra flere kemikalier. SAN er således modstandsdygtig over for vand, fortyndede syrer og baser, blegemidler, vaskemidler, benzin og visse chlorerede hydrocarboner. Derimod angribes SAN af en række aromatiske forbindelser og af ketoner.
I sammenligning med standardpolystyren har SAN væsentligt forbedret bestandighed mod mekaniske spændinger såvel i luft som i mere aggressive omgivelser. For en SAN-kvalitet med 70 % styren er den kritiske spænding i luft dobbelt så høj som for PS. I mælk og smør er den fem gange så høj.
Over for en række kemikalier er bestandigheden mod spændingsrevnedannelse stor, ligesom træk- og bøjestyrke, stivhed, ridsebestandighed og krybeforhold er bedre end hos PS.
De mekaniske styrke-egenskaber bibeholdes ved højere temperatur end hos PS.
På tilsvarende vis forholder det sig med elasticitetsmodul og flyde­spæn­ding.

Temperaturens betydning for trækbrudstyrken af SAN og PS

Temperaturens betydning for trækbrudstyrken af SAN og PS

Forarbejdningsmetoder

Ved 140-150 °C formgives polystyren både som homopolymer og de copolymere typer let ved sprøjtestøbning og ekstrudering, ligesom termoformning, presning og celleplastprocesserne er velegnede.

Typiske eksempler på anvendelse af polystyren (PS), slagfast polystyren (SB) og styren-acrylnitril-copolymer (SAN)

PS, SB: Emballage (også til levnedsmidler), engangsartikler.
PS, SB, SAN: Husholdningsartikler, elektroniske og elektriske komponenter, telekommunikationsudstyr, stærkstrømsdele.
SB, SAN: Køleskabs- og kølerumsdele, kabinetter til fotoapparater, elektriske apparater, husholdningsapparater og kontormaskiner, automobildele fx instrumentbrætter og kølergitre.
EPS: Termisk isolering, støddæmpende emballage, redningsmateriel, drikkebægre til varme drikke.
SAN: Elektronik: Videokassettevinduer og -spoler, telefonkomponenter, terminalkabinetter.
Automobilindustri: Instrumentlinser, batterikapsler, komponenter til instrumentpaneler. Glasfiberforstærket SAN erstatter i stigende grad me-taldele.
Husholdningsartikler: Komponenter i vaskemaskiner, blenderskåle, hårtørrere, drikkeglas, kander, skåle, krus.
Emballage: Kosmetikbeholdere, hylstre til læbestift, engangslightere.
Byggeindustri: Vinduespaneler, toiletsæder, batterikasser.

Eksempler på handelsnavne på styrenbaserede termoplast

PS: Hostyren (Hoechst), Poly­styrol (BASF), Vestyron (Degussa-­Hüls), BP Polystyrene (BP), Carinex (Shell), Gedex (CdF), Lacqrène (ATO), Edistir (EniChem), Lustrex (Monsanto), Styron (Dow), Diarex (Mitsu­bishi), Toporex (Mitsui), TOTAL Petrochemicals Polystyrene (TOTAL).
EPS: Hostapor (Hoechst), Styro­por (BASF), Vestypor (Degussa-Hüls), Extiv (EniChem).
SB-copolymer: Stereon (Fire­stone), K-Resin (Phillips), Asaflex (Asahi Chemical), Styrolux (BASF), Clearen (Derki-Kaguku), FINACLEAR (TOTAL).

Handelsnavne på de gummiiblandede PS-typer følger i store træk navnene på PS (se ovenfor).

SAN: Luran (BASF), Kostil (Eni­Chem), Sicoflex (Mazzucchelli), Lustran (Monsanto), Tyril (Dow), Litac (Mitsui), Sanrex (Mitsu­bishi), Vestyron (Degussa-Hüls).