E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse

For at sprøjtestøbemaskinerne skal fungere og arbejde upåklageligt time efter time, er det vigtigt med en grundig vedligeholdelsesplan.
Såfremt virksomheden ikke selv har en vedligeholdelsesplan, kan en sådan rekvireres fra maskinfabrikanten.
For at kunne holde styr på vedligeholdelsesplanen bør der dagligt eller pr. skift udfyldes et kort i logbogen.

Vedligeholdelsesprogram ifølge anvisning fra firmaet Battenfeld

Daglig vedligeholdelse

 • Kontrol af alle nødstopkredseAfprøvning af sikkerhedsfunktioner, inkl. om sikkerhedsskærmene er intakte og i orden
 • Alle smøresteder tjekkes for nødvendig smøring
 • Renholdelse af sprøjtestøbemaskinen og området omkring den
 • Kontrol af olietemperatur under drift
 • Kontrol af tilstedeværelse af tragtmagnet
 • Kontrol af, om at logbogen er til stede, og at den bliver ført ved hvert skift

Såfremt der er defekter ved sprøjtestøbemaskinen eller følge­udstyret, sørg da for, at de bliver udbedret omgående,
ligesom du skal sikre dig, at søjlebeskytterne benyttes ved op­stilling og nedtagning af sprøjtestøbeværktøjer.

 

Ugentlig vedligeholdelse

Kontrol af snekkedrev for smøring og tæthed

 • Rengøring af skuevindue i beskyttelsesskærm
 • Kontrol og rengøring af sprøjtestøbemaskinen og følge- udstyr samt området omkring den
 • Kontrol af kølesystem/tempereringsaggregat/køleslanger
  – Luftslanger
  – Vandbatteri
  – Oliekøler
  – Kølesystem og tragttravers
 • Tjek, om maskinmanualen er til stede ved sprøjtestøbemaskinen
 • Kontrol af maskinens optiske tilstand
 • Kontrol af funktion for ventilator i styreskab
 • Kontrol af og rengøring af filter for ventilator
 • Tjek af søjler for tape eller anden forurening
 • Tjek af timetæller til notering i logbog
 • Tjek af oliestand og påfyldning af nødvendig olie
 • Rengøring af lukkeside, sprøjteside, pumperum inkl. elmotorens luftindsugning
 • Afprøvning af manometerfunktion og nulstilling

Logbogen signeres af den ansvarlige plastmager.

Derudover bør sprøjtestøbemaskinen kalibreres én til to gange årligt, hvor der samtidigt foretages et servicetjek.