E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkeprofil

Snekken kan karakteriseres ved at bestå af en snekkekerne, omkring hvilken snekkeprofilen, snekkegængerne, snor sig skrueformet i snekkens længde.
Mellem snekken og sprøjtecylinderens væg tillades et vist spillerum, som er afhængigt af snekkens længde/rethed, idet snekkegængerne ikke må skrabe mod cylindervæggen. Spille-rummet eller tolerancen ligger mellem 0,1 og 0,3 mm.
Under doseringen formindskes materialets volumen fra at være granulatkorn, der fylder noget mere end den smeltede plast. Det er derfor vigtigt, at materialet får forholdsvis mindre plads, efterhånden som doseringen skrider frem, og materialet smelter, så luften mellem granulatkornene presses bagud i snekken og op gennem materialetragten. Dette opnås ved at mindske enten snekkestigningen eller dybden på snekkegængerne.

Benævnelser på snekken

Benævnelser på snekken

På nyere sprøjtestøbemaskiner er snekkestigningen konstant modsat på ældre maskiner, hvor snekkestigningen er faldende hen mod snekkespidsen.
Når snekkestigningen er kon­stant, må gængedybden gøres mindre ligeledes hen mod snekkespidsen for at imødekomme behovet for smeltens volumenformindskelse.