E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Indfarvning af plastmaterialer

Plastmaterialer kan tilsættes farvestof og dermed gives et dekorativt udseende.
Ofte er det nødvendigt, at det færdigstøbte emne har en farve, der matcher andre sammenhørende emner.

Nogle af de indfarvningsmuligheder, der benyttes, er:

  • Færdigindfarvede råvarer
  • Indfarvning med tørfarve
  • Indfarvning med vådfarve
  • Indfarvning med masterbatch
  • Indfarvning ved neddypning i farvet vand. Materialer, der opsuger megen fugt, kan anvendes til denne teknik, der bl.a. bruges ved fremstilling af smykker.

Af de her nævnte indfarvningsmuligheder er færdigindfarvet materiale fra råvareleverandøren den mindst komplicerede indfarvningsmulighed. Det kræver blot:

  • Store mængder råvarer ved specialfarver
  • Anvendelse af en standardfarve

For de sidste tre muligheder tegner masterbatch-indfarvning sig for den væsentligste andel, selv om indfarvning med tørfarve og med vådfarve er ganske udmærkede muligheder, måske endda bedre end indfarvning med masterbatch.
Til indfarvning med henholdsvis tør- og vådfarve kræves til et godt resultat, at maskinen udstyres med doseringsaggregater, der kan dosere i de nøjagtige og små mængder farvestof, der skal anvendes.

Masterbatch-farvens betydning for støbesvind ved emne i POM

Masterbatch-farvens betydning for støbesvind ved emne i POM

De firmaer, der fremstiller masterbatch, lagerfører en del standard-master­batcher. Blot må vi her være opmærksomme på, at der generelt findes flere typer masterbatch, idet der her hentydes til farvebæreren.

Der anvendes generelt tre typer farvebærere:

  • Farvebærer på grundlag af voks = universal-masterbatch
  • Farvebærer på grundlag af materialegruppe
  • Farvebærer på grundlag af det specifikke produktionsmateriale

Universal-masterbatchen er naturligvis den letteste at lagerføre, idet den er anvendelig til så godt som alle råvarer og ofte med et tilfredsstillende resultat.
Masterbatchen er fremstillet på grundlag af højkoncentreret 80-90 % tørfarve og med voks som bindemiddel i tørfarven.
Farvebærer på grundlag af materialegruppe er straks sværere at lagerføre, idet der er mange materialegrupper.
Farvebærer på grundlag af det specifikke produktionsmateriale betyder naturligvis, at masterbatchen må skræddersyes efter opgave, idet masterbatchen fremstilles med noget af produktionsmaterialet.
Farvekoncentratet kan være op til fx en 50 %’s masterbatch, hvilket betyder, at halvdelen af produktionsmaterialet indfarves med farvestof, og ned til, hvor tilsætningen udgør fx 2-5 %.