E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Del 1: Indledning

Ved fastlæggelse af procesparametrene er der foruden at finde frem til en optimal cyklustid den sidegevinst, at de opnåede resultater kan afdække fejl og mangler ved både emnekonstruktion, konstruktionen af sprøjtestøbeværktøjet, maskinvalg og materialevalg. Dette bør være et grundlag for effektivt samarbejde mellem sprøjtestøbevirksomheder og værktøjsmagere, så de samme fejl ved et værktøj ikke opstår igen.
God og grundig indkøring med dokumentation kan anvendes til undersøgelse og analyse af sprøjtestøbeværktøjets produktionsegnethed, og om der kan/bør foretages nødvendige ændringer af værktøjet, så produktionen bliver mere rentabel.
Da ikke al sprøjtestøbning nødvendigvis skal være produktionssprøjtestøbning, kan der være cyklustid at spare ved at afkorte fx eftertrykstiden, specielt når der er tale om emner med mindre tolerancekrav.
At overholde meget snævre tolerancer er normalt ensbetydende med forhøjede produktionsomkostninger, hvilket dog ved omhyggelig analyse af indkøringsforløbet med henblik på optimering af den nødvendige processtabilitet ofte kan vendes til en nedbringelse af produktionsomkostningerne.
Definitionen af præcisionssprøjtestøbning er sprøjtestøbning af emner med mål-tolerancer mindre end ±0,2.
Ved fastlæggelse af procesparametre er det vigtigt at have kendskab til maskiner, værktøjsopbygning, plastmaterialer, så de forhold, der påvirker indkøringens stabilitet, kan reduceres til et minimum.

Et vellykket, sprøjtestøbt emne kan kun opnås ved det rigtige samspil mellem indkører, maskine, værktøj og materiale.

Der er skrevet meget om systematisk indkøring. En af de væsentligste, danske publikationer ”Systematisk indkøring af sprøjtestøbeproduktioner” er forfattet af Ole Johansen, DTU. Denne publikation må ikke forveksles med nærværende afsnit, og det anbefales plastmageren eller sprøjtestøberen også at læse nævnte publikation.