E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

One off-metoden

Fremstilling af store emner i små serier i forme er helt uøkonomisk.
Derfor bruges det såkaldte one off-princip. Det indebærer, at der først fremstilles en spantekonstruktion, på hvilken der monteres planker fx af celleplast, som kan indgå i det færdige emne eller senere fjernes.
På dette trin kan konstruktionen opfattes som en grov model af det færdige emne. Derpå påføres GUP-laminat i passende eller ønsket tykkelse; det skal i hvert fald være tykt nok til at tåle efterfølgende håndtering.

One off-metoden

One off-metoden
Spantekonstruktion med GUP-laminat udvendigt under vending.

Når dette laminat er hærdet, fjernes eventuelt spantekonstruktionen, det hærdede GUP-laminat vendes, og der lamineres færdigt på den anden side indtil den ønskede tykkelse. Metoden er egnet til enkeltlagskonstruktioner, og til sandwichkonstruktioner er den særdeles velegnet, fordi kernen kan udgøres af planker af celleplast eller balsatræ, som monteres direkte på spantekonstruktionen. Fordelen er selvfølgelig, at der principielt ikke er nogen grænse for, hvor store emner der kan fremstilles. De ca. 50 m lange Standard Flex 300-fartøjer til Søværnet er fremstillet i Danmark efter one off-princippet. I Sverige er en 71 m lang korvet fremstillet på samme måde.

Spantekonstruktion til Standard Flex 300 under opbygning

Spantekonstruktion til Standard Flex 300 under opbygning

Ulempen er, at det ikke bliver nogen glat formside. Den ønskede overfladefinish skal altså tilvejebringes efterfølgende ved slibning, spartling, polering og lakering.