E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kapperør

Når fx et kapperør i PE skal fyldes med isolerings­skum, er det vigtigt, at røret er treatet indvendigt, således at skummet klæber til røret.
Treatningen forgår, ved at der ”hænger” en dobbelt stål­trådskost i en ikke strømførende wire indvendigt i røret. Wiren er fastgjort på dysen. Udvendigt sidder der to metal­bånd omkring røret.

Højspænding sendes gennem det ene udvendige bånd, som er pluspol. Spændingen slår gennem røret ind i den ene ind­vendige kost og hen gennem skaftet til den anden kost, som sender spændingen ud gennem røret til det andet, udvendige bånd, som er minuspol. Så vendes strømretningen, og det samme sker blot modsat vej. Når strømretningen til stadighed skif­ter, vil der dannes små gnister mellem røret og kos­tene.
Det er tillige muligt at fastholde kos­ten ved hjælp af ud­ven­dige magneter.

Treatning af kapperør

Treatning af kapperør
1. Strømretning skifter uafbrudt. 2. Stålbørster sender gnister mod indvendig side af røret. 3. Udvendige slæbebånd sender strømmen igennem røret, ind mod stålbørsterne og videre til venstre slæbering/børste.

Udstyr til treatning af kapperør

Udstyr til treatning af kapperør