E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Krav til snekkegeometri

Råvareleverandøren foreskriver næsten altid, hvilken geometri snekken bør have for at opnå optimalt resultat. Det er vigtigt, at man sætter sig ind i disse anvisninger, inden man starter, da der ellers er meget stor risiko for, at der spildes meget materiale, inden man finder ud af, at ud­styret overhovedet ikke egner sig til denne produktion.

I eksemplet fra BASF vedrørende PA nederst på siden beskrives L/D-forholdet, zoneopdelingen, gængestigningen, gængedybden i pumpezonen og gænge­dybdeforholdet (kompressionsforholdet). Desuden kan vejled­ningen (databladet) også foreskrive, om der skal anvendes filter (til modtryk), om der er krav til udformning af værktøj, kalibrator, køleudstyr osv.

Som det måske vigtigste af alt er der selvfølgelig også anvisning på, hvilken temperatur eller temperaturprofil der skal anvendes.
Der er som nævnt udviklet et stort antal snekketyper. Men generelt er der i sagens natur en vis lighed mellem de mest brugte.

Anbefalet snekkekonstruktion til forarbejdning af PA
(BASF)